Vůdce malého plavidla

(vyhláška 42/2015 Sb, platná od 15.3.2015)

Malým plavidlem rozumíme:
- plavidlo bez vlastního pohonu - dále jen veslice - o celkové hmotnosti (včetně povoleného zatížení) přes 1000 kg
- plavidlo s vlastním strojním pohonem s výkonem přes 4 kW
- plachetnici s celkovou (základní) plochou plachet přes 12 m2

Kategorie: 

M          plavidlo s vlastním strojním pohonem bez omezení výkonu a veslice 
M20     plavidlo s vlastním strojním pohonem o výkonu do 20 kW a veslice 
S           plachetnice bez omezení celkové plochy plachet a veslice 
S20      plachetnice o celkové ploše plachet do 20 m2 a veslice 

Oprávnění je vždy vztaženo ke konkrétní oblasti plavby:

VMP     vnitrozemské vodní cesty ČR 
VRP-I    
vnitrozemské vodní cesty zahraniční 
VRP-C
   pobřežní mořské vody do vzdál. 1 Nm od pevniny a pobřežních ostrovů

Průkaz VMP může získat pouze svéprávná osoba starší 16 let, průkaz VRP svéprávná osoba starší 18 let. Oprávnění VRP mohou přitom získat pouze ti, kteří předtím získali oprávnění VMP (zkoušky možno spojit v jednom dni).

Podmínky:
- úspěšné složení teoretické zkoušky. Provádí se formou testů na počítači před komisí Státní plavební správy.
- úspěšné složení praktické zkoušky
     POZOR!!!
     Týká se pouze těch, kteří požadují průkaz typu M nebo S!!! Kategorie M20 a S20 jsou této zkoušky zproštěny, stejně tak držitelé průkazu velitel námořní jachty. Tato zkouška se skládá před komisařem pověřeným Státní plavební správou, a to před započetím kurzu.
     KONTAKTY na komisaře, oprávněné SPS k ověřování praktických dovedností VMP/VRP při vedení malého plavidla:
     kategorie M
     Ing. Martin Čížek, tel. 777 739 013, martin.cizek@divecentrum.cz
     Jiří Láša, tel. 603 452 574, j.lasa@seznam.cz
     kategorie S
     Martin Valášek, tel. 603 111 673, valasek.martin@tiscali.cz  
- předložení lékařského posudku o zdravotní způsobilosti
Posudek vydá kterýkoli praktický lékař a nesmí být ke dni zkoušky starší tří měsíců.
- doložení kolku v hodnotě 500 Kč
- doložení 1 ks pasové fotografie
Průkaz vydává Státní plavební správa a má neomezenou platnost.

Více informací získáte u Jiřího Stránského Tel.: 725 794 151 Email: stransky@mybox.cz 
Aktuální termíny zjistíte zde: https://www.kapitanske-kurzy.cz/nabidka_terminy1.html