Velitel pobřežní plavby - C

Námořní jachtou rozumíme plavidlo, jehož délka trupu do 24 m. Vybaveno může být plachtou či motorem, nebo obojím. Vedení těchto plavidel umožňuje průkaz způsobilosti velitele námořní jachty.

Oprávnění vydává Ministerstvo dopravy ČR / Námořní úřad pro kategorie:

s omezením pouze na motorové jachty nebo bez omezení pro motorové jachty i plachetnice. 

Oprávnění je vždy vztaženo ke konkrétní oblasti plavby:
C - vzdálenost do 20 Nm od pobřežní linie (max. délka plavidla 16 m)
B - vzdálenost do 200 Nm od pobřežní linie
A - plavební oblast bez omezení

Průkaz může získat osoba starší 18 let.

Předměty ústní zkoušky:
- základy námořního práva a COLREG
- plavební nauka
- námořní navigace (součástí zkoušky je i písemná úloha)
- meteorologie
- základy angličtiny
- základy poskytování první pomoci

Náležitosti:
- žádost
- úspěšné složení ústní zkoušky
- absolvování praxe na jachtě na moři v délce nejméně 100 Nm
- ověření praktických znalostí na jachtě na moři (vystaví jachetní instruktor a zkušební komisař oprávněním od MD ČR, Josef Dvorský, tel. 604 269 192, OceanTour@seznam.cz
- osvědčení o zdravotní způsobilosti (ne starší, než 3 měsíce) 
- pasové foto / 1ks
- správní poplatek 500 Kč

Zkoušky organizují školicí střediska, probíhají pak za účasti zástupce Ministerstva dopravy ČR. Průkaz vydává MD ČR / Námořní úřad. Průkaz má platnost omezenou na 10 let, poté (dva měsíce před ztrátou platnosti) je třeba MD ČR požádat o prodloužení jeho platnosti.

Více informací získáte u Jiřího Stránského      Tel.: 725 794 151      Email: stransky@mybox.cz
nebo na stránkách: https://www.kapitanske-kurzy.cz/nabidka.html