Cadet

Základním členem posádky je tzv. "Deckhand" Česky by se asi nejlépe nazval "Podržtaška" To je člověk bez valného námořního vzděláni a na lodi zvládá jen jednoduché práce typu vydrhnout palubu, či oškrábat brambory. I tito lidé jsou na lodi potřeba, nicméně, chcete-li se naučit víc, stáváte se automaticky "Cadetem". (minimální požadovaný věk pro Cadety je 15let) 

Každý Cadet, než se dostane na plavbu se musí teoreticky a později i prakticky) naučit tři základní věci:

  1. Hned na začátku projde poučením o základech života na moři.  (Naučíte se nejen šetřit vodou a elektřinou, ale dozvíte se i způsobu hospodaření z odpady - zákon MARPOL)
  2. Následuje kurz bezpečnosti plavby (Záchranné vesty a ostrovy - zákon SOLAS, poplachové směrnice pro "požární, vodní a lodní poplach)
  3. Každý Cadet, kdo se bude později pohybovat v ráhnoví, si projde kurzem bezpečnosti práce a pohybu v lanoví. 


Teoretické kurzy provádíme na naší základně v Terezíně - více informaci naleznete zde.

Všechny tři kurzy jsou završeny zkouškou a zápisem do námořní knížky. Třešničkou na dortu po úspěšném zvládnutí kurzu je pak plavba na školní lodi na moři. Každý Cadet ji musí povinně absolvovat v délce trvání minimálně 1 týden. Plavba je zdarma a Cadeti si ji lodi odpracovávají tím, že drží služby a jsou k dispozici stále posádce ve veškerých činnostech potřebných k zabezpečení chodu celé lodě. Na lodi pak probíhá další výcvik kadetů zaměřený na praktické činnosti.

Pokud Cadet absolvuje minimálně 3 cvičné plavby, automaticky se stává tzv. "Starším cadetem" což by se anglicky dalo nazvat "Ableseaman"


Na základě velkého zájmu jsme v roce 2017 otevřely i kategorii pro mladé tzv. "Junior Cadet" 
Jedná se o něco jako námořní přípravku. Věk je daný základní školní docházkou (tedy od 6-7let) a výcvik je maximalně přizpůsoben schopnosti konkrétních kadetů. Výcvikem jsou uzly, základy plachtění na malé plachetničce či třeba veslování.